از عایشه نقل است: ما در شب های تاریک بوسیله نور چهره فاطمه س خیاطی کرده و نخ ها را سوزن می کردیم.
رسول اکرم ص را در شب های تار بواسطه هاله نورانیش و بوی خوش می شناختند و ایشان در روزها هیچگاه سایه نداشتند.
آیا می دانید اطراف هر انسانی را یک منطقه الکترومغناطیسی هم چون گردبادی احاطه کرده است که در منطقه اطراف سر پهن تر است و بدان هاله می گویند.کمیت و کیفیت هاله بستگی به رشد نفسانی فرد دارد.مشکلات جسمی روانی و نفسانی می تواند جریان طبیعی یا رنگ آنرا تغییر دهد.منشا این هاله چاکراها یا کانال های انرژی حیات در بدن است که ارتباط فعال با سیستم عصبی و غدد درون ریز ما دارد.چاکراهای اصلی در امتداد ستون فقرات قرار دارند و دوتای دیگر در کف دست ها(معجزه ید بیضای موسی ع) و پاها قرار دارد.اثر ماورایی سنگ هایی چون عقیق فیروزه یاقوت و …بر همین چاکراها فعال می باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید