بسم الله الرحمن الرحیم
بیوگرافی استاداززبان تعدادی ازشاگردان ایشان چون این سایت باکسب اجازه ازمحضراستادراه اندازی شده وسایت رسمی استادمی باشدبرآن شدیم تامختصری ازبیوگرافی ایشان رانقل کنیم درحدمعرفی اجمالی ومختصر
حجت الاسلام والمسلمین عقیقی ازمدرسین ومحققین حوزه ودانشگاه می باشدوباتوجه به اینکه نیاکان استادبخصوص جدمادری وجده پدری اینجانب ازگدشته تازمان حال جزمتخصصین درزمینه طب سنتی واسلامی بوده اند وباتوجه به اینکه درچنین فضایی رشدنموده است طب تجربی را ازاجدادخودیادگرفت وبه خاطرعلاقه ای که به احیای علوم نیاکان داشت بخصوص علوم اسلامی جهت یادگیری علوم اسلامی واردحوزه علمیه می شود ودرحوزه علمیه همدان باوصفی که ازحضرت آیت الله خسروی همدانی شنیده بودم درحوزه علمیه آیت الله دامغانی باایشان آشناشد که یدطولایی درعلوم اسلامی بخصوص طب داشتندسپس دراین مسیرازبزرگانی مانندآیت الله آل اسحاق درقم آیت الله حجت هاشمی خراسانی وآیت الله فقیه سبزواری وآیت الله مرواریدودیگران درمشهدو وآیت الله موسوی اصفهانی علامه حسن زاده درعلوم اسلامی ونجوم وطب اسلامی بهره برده است وهم اکنون درحوزه ودانشگاه وموسسات گوناگون مشغول تدریس می باشدودرهمایش های مختلف طب ونجوم به سخنرانی می پردازدوکتابهایی رانیزدرزمینه طب ونجوم اسلامی به زیورطبع آراسته اند وهدف ازراه اندازی این سایت بنابرنطراستاد احیای علوم اسلامی مخصوصاطب ونجوم است واعتقادراسخ ایشان نسبت به این علوم مثال زدنی است که می فرمودندباتوجه به داشتن معارف ناب ازاهل بیت که درهیچ مکتبی این معارف وجودنداردمخصوصاطب ونجوم اسلامی میتوان اسلام ناب محمدی رادردنیااحیاکردواین خواست ایشان است که همه مابرای اعتلای مکتب حقه جعفری کمک کنیم لذاازهمه عزیزان دعوت می شود که به احیای علوم اهل بیت بویزه طب ونجوم اسلامی کمک کنندکه این یک باقیات الصالحات ویاری نمودن اهل بیت است که این کاریست بس بزرگ والهی ونیازمندگذاشتن هرینه ووقت وتحقیق ومطالعه وچاپ ونشروهرعزیزی هرکمکی میتوتنددریغ نفرمایدومن الله التوفیق اللهم عجل لولیک الفرج

3 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید