8.5 C
tehran,iran
طب سنتی

طب سنتی

قوع باه

بدانکه آمیزش از سببهای باقی ماندن انسان در این دنیا است که خداوند متعال آنرا برای آن منظور قرار داده است و البته پیش...

در این موارد حجامت نکنید

براساس مندرجات کتاب «رساله دلاکیه» اثر کریم خان بن ابراهیم ( تألیف ۱۲۷۲ق) در موارد زیر حجامت منع دارد: • در فصل ها ومکانهای بسیار...

آناتومی بدن انسان

اسراری از درون بدن ________________________________________ آناتومی بدن انسان بدن انسان روش های جالب و جذابی را برای فرستادن علائم هشدار دهنده دارد که این علائم...

اصول ومبانی طب اسلامی

در این قسمت اصول ومبانی طب اسلامی را براساس کتابهای حکمای اسلامی ازجمله عقیلی خراسانی ابن سیناوسایرحکمای اسلامی موردکنکاش قرارمی دهیم. تعریف طب :...

Stay connected