5.6 C
tehran,iran
مقالات عمومی

مقالات عمومی

زیبایی اندام و تروریسم نرم ورزشی

زیبایی اندام و تروریسم نرم ورزشی استفاده از ظرفیت ورزش به عنوان تهدید نرم در سال های گذشته در دستور کار غرب به ویژه ایالات...

معرفی اجمالی استادتوسط تعدادی ازشاگردان وی

بسم الله الرحمن الرحیم بیوگرافی استاداززبان تعدادی ازشاگردان ایشان چون این سایت باکسب اجازه ازمحضراستادراه اندازی شده وسایت رسمی استادمی باشدبرآن شدیم تامختصری ازبیوگرافی ایشان...

Stay connected